Sponsorizarea

SPONSORIZAREA – reprezintă actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către beneficiarul sponsorizării.

Companiile (contribuabili persoane juridice plătitoare de impozit pe profit) au posibilitatea de a direcţiona/acorda fără costuri suplimentare fonduri prin acţiuni de sponsorizare.

Apeland la o facilitate fiscală prevăzută la art.21(4) lit.p) din Codul Fiscal, fondurile direcţionate/acordate nu reprezintă o cheltuială (un cost) suplimentară pentru companie.
Cheltuielile de sponsorizare (fonduri financiare) se scad din impozitul pe profit datorat şi achitat la stat. Cu alte cuvinte, fondurile suportate pentru astfel de acţiuni diminuează ulterior şi direct sumele ce trebuie achitate statului în contul impozitul pe profit.

Condiţiile cumulative pentru a accesa această facilitate fiscală sunt:

  • compania trebuie să fi plătitoare de impozit pe profit;
  • fondurile direcţionate trebuie să fie sub cea mai mică dintre limitele precizate mai jos:
    - 3‰ din cifra de afaceri;
    - 20% din impozitul pe profit datorat.
  • acţiunile trebuie justificate prin acte juridice (contracte) încheiate potrivit prevederilor legale.

Prevederi Legale

Codul Fiscal 2012: art. 21 (4) p)

p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau care acordă burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă aceste cheltuieli însumate îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabili care nu îşi scad din impozitul pe profit sumele provenite din sponsorizari şi le pot reporta pentru un anumit număr de ani, potrivit unei recente modificări în Codul Fiscal (conform OUG nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2013 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, de la începutul anului 2014, sumele din sponsorizari, care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se pot reporta în următorii 7 ani consecutive)

Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în acelesi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Contacti-ne!

Comuna Lipăneşti
Sat Zamfira

Arată locaţia
Scrieţi-ne un email

scannere coduri de bare