Acte necesare angajarii

Dacă te-ai hotărât că vrei să faci parte din echipa noastră, vom avea nevoie de la tine de urmatoarele documente:

  • Copie după actul de identitate;
  • Copii după diplomele de studii, calificări, atestate;
  • Copie după cartea de muncă (prima şi ultimile două pagini) sau decizia de pensionare, daca este cazul;
  • Cazier judiciar (original);
  • Adeverinţă de la medicul de familie cu recomandarea sănătos clinic şi apt pentru locul de muncă solicitat, cu specificarea că eşti sunt înscris în evidenţe speciale cu boli contagioase sau neuropsihice;
  • Recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la familiile cu care ai mai colaborat;
  • Fişa de prezentare profil psihologic.

Contacti-ne!

Comuna Lipăneşti
Sat Zamfira

Arată locaţia
Scrieţi-ne un email

scannere coduri de bare